Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 42

Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (TICCIH)

Έδρα: Επιστημονική Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ \”Προστασία Μνημείων\”     Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Τηλ.: 6972202755 Μαρία Μαυροειδή Πρόεδρος Δ.Σ. TICCIH
Τηλ.: 6977661398 – 2107723931 Μαρία Μπαλοδήμου Γ.Γ. Δ.Σ. TICCIH
Email: ticcih@gmail.com