Διεύθυνση
28ης Οκτωβρίου 42

Φόρμα Επικοινωνίας

Επικοινωνία

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (TICCIH)

Έδρα: Επιστημονική Γραμματεία Δ.Π.Μ.Σ \”Προστασία Μνημείων\”     Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Πατησίων 42, 10682 Αθήνα

Email: ticcih@gmail.com