Ετήσια συνδρομή μέλους: 20 €

Μπορείτε να καταθέτετε τα αντίστοιχα ποσά στον λογαριασμό Εθνικής Τράπεζας με IBAN: GR2401101180000011829603114

Με την κατάθεση των χρημάτων τα μέλη παρακαλούνται να ενημερώνουν με mail στο ticcih@gmail.com σχετικά με τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο – διεύθυνση – ημερομηνία κατάθεσης) ώστε να τους αποστέλλεται η απόδειξη πληρωμής.

Ονοματεπώνυμο: (*)

Ιδιότητα:

Διεύθυνση:

Τηλέφωνο: (*)

Επαγγελματική Απασχόληση:

Διεύθυνση:

T.K.:

Τηλέφωνο:

E-mail

Πεδίο ενδιαφερόντων:

Έργο (στον τομέα της βιομηχανικής κληρονομιάς) :

Συναφή δημοσιεύματα (εφόσον υπάρχουν) :