Πρόεδρος
Μαρία Μαυροειδή
Ιστορικός ‐ Βιομηχανική Αρχαιολόγος. Ιστορικό Αρχείο ΔΕΗ
Τηλ. 210 5293468, 6972 202755
E‐mail: mamavr@hotmail.com, m.mavroeidi@dei.com.gr

Αντιπρόεδρος
Απόλλων Κύρκος
Αρχαιολόγος. MSc Αποκαταστάσεων‐Ε.Μ.Π.
Τηλ.: 6976071629
E‐mail: apololo99@yahoo.gr

Γενική Γραμματέας
Μαρία Μπαλοδήμου
Αρχιτέκτων Μηχανικός Α.Π.Θ. MSc Αποκαταστάσεων ‐ KU – Leuven
Τηλ.: 2107723931
E‐mail: mbalodimou@arch.ntua.gr

Ταμίας
Γιάννης Στογιαννίδης
Ιστορικός‐Ερευνητής
Τηλ.: 6977903147
Email: yannis.stoyannidis@gmail.com

Μέλη:
Ευγενία Κρεμμυδά
Ιστορικός. Γενικά Αρχεία του Κράτους

Νίκος Μπελαβίλας
Αναπληρωτής Καθηγητής Ε.Μ.Π.
Τηλ.: 2107723590
E‐mail: nbelavil@arch.ntua.gr

Γεωργία Πανσεληνά
Ιστορικός
Τηλ. 6977 610061
E‐mail: miltsoti@yahoo.gr