Πρόεδρος
Μαρία Μαυροειδή

Δρ. Ιστορικός ‐ Βιομηχανική Αρχαιολόγος

Αντιπρόεδρος
Δώρα Χατζή – Ροδοπούλου
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γενικός Γραμματέας
Σπύρος Νάσαινας

MSc. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ταμίας
Χρύσα Μαρτίνη

MSc. Αρχιτέκτων Εσωτερικών Χώρων

Μέλη:

Μαρία Μπαλοδήμου
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Θεόδωρος Πριγγόπουλος
MSc. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γιώργος Φαραζής
MSc.- MFA Αρχιτέκτων Μηχανικός

Αναπληρωματικά Μέλη:

Φλώρα Αναστασίου
MSc. Αρχειονόμος

Φένια Λέκκα
Δρ. Ιστορικός- Μουσειολόγος