Πρόεδρος
Μαρία Μαυροειδή

Δρ. Ιστορικός ‐ Βιομηχανική Αρχαιολόγος
E‐mail: mamavr@hotmail.com

Αντιπρόεδρος
Μαρία Μπαλοδήμου

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Γενική Γραμματέας
Δώρα Χατζή – Ροδοπούλου

Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός

Ταμίας
Γιώργος Βεράνης

Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού

Μέλη:

Αντώνης Πλυτάς
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Γιάννης Στογιαννίδης
Δρ. Ιστορικός

Ηρακλής Φασουράκης
Χημικός Μηχανικός